Pro své klienty zajišťujeme komplexní zpracování žádostí, administraci i realizaci všech dotačních programů EU ve vzdělávání. Jsme pro vás schopni připravit bezplatný dotační audit tak, aby dotace byla skutečně schválena a i úspěšně realizována. Od roku 2008 až dodnes jsme pro své klienty zrealizovali desítky až stovky dotačních programů, a to nejen z EU fondů. Rádi naše služby nabídneme i vám.

Single Project