HISTORIE SPOLEČNOSTI


Vzdělávací společnost FLOTILA s.r.o. vznikla z původní vzdělávací společnosti Psycho-servis – PhDr. Jana Ambrožová, která vznikla již v roce 1992, a později Psycho-servis s.r.o. Od té doby si vytvořila síť významných a stálých zákazníků, mezi které patří například Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády ČR, Úřad práce Liberec, Hospodářská komora Jihomoravského kraje, Auto Škoda Mladá Boleslav, Peguform Bohemia k.s., Siemens Electric Machines s.r.o., skupina ALTA (TOS, SE-MI service atd.), TOS Kuřim o.s., ČSAD Tišnov s.r.o., Žula Rácov s.r.o., Kámen Brno s.r.o., Ycnega s.r.o., Wellness Kuřim s.r.o., FIT VUT v Brně, Bauhaus s.r.o., VMT Ecopack s.r.o., LB Cemix s.r.o., EVVA Praha s.r.o., Guard-Murdoch s.r.o., Železárny Štěpánov s.r.o, Mikrop Čebín a.s., Kampos s.r.o., Vitar s.r.o., Sobriety s.r.o. a mnoho jiných. Vzdělávací společnost FLOTILA s.r.o. provozuje nejen školení a semináře v rámci celé České republiky, ale nabízí i konzultační a poradenskou činnost. Aktivně spolupracuje při získávání a realizaci grantových projektů EU nejen s firmami, ale i s organizacemi. Spolupracuje s univerzitami a vysokými školami (např. Masarykova Univerzita či Vysoké učení technické v Brně), se kterými v rámci smluvního partnerství dlouhodobě připravuje školící a grantové projekty v oblasti osobnostního růstu, vzdělávání soft skills, klíčových kompetencí, manažerských dovedností, coachingu a jazykové gramotnosti.

Blog

MEZNÍKY SPOLEČNOSTI


1992

Založení společnosti Psycho-servis PhDr. Jana Ambrožová.

1994 - 2006

Spolupráce s firmou Peguform Bohemia k.s.

2005 - 2006

Auto Škoda Mladá Boleslav (školení soft skills).

2006

Sociologický průzkum (600 zaměstnanců).

2007

Založena nová vzdělávací společnost Psycho-servis s.r.o.

2007 - dosud

Spolupráce s firmou Siemens s.r.o. (školení, manažerské vzdělávání, hard skills, poradenství, jazykové vzdělávání atd.).

2008 - dosud

Psycho-servis s.r.o. se stává smluvním partnerem VUT (Vysoké Učení Technické) v Brně v oblasti osobnostního rozvoje, manažerských dovedností, jazykového vzdělávání a zpracovávání grantových projektů.

2008 - 2017

Psycho-servis s.r.o. zahajuje spolupráci s firmou Grantika České spořitelny a.s. (Raven advisory EU a.s.) – desítky projektů v různých oblastech (soft skills, cizí jazyky, IT atd.).

2009 – 2015

Školení velkých projektů u významných zákazníků jako jsou: SE-MI service a.s., TOS Kuřim o.s., Siemens SEM Drásov s.r.o., Ycnega spol. s.r.o., ČSAD Tišnov s.r.o., Duo Moda s.r.o., ALTA CZ a.s., JplusZ s.r.o., Sobriety s.r.o., Walter s.r.o., Grantika České spořitelny a.s. - spolupráce v oblasti soft skills, IT dovedností a v oblasti jazykového vzdělávání.

2013

Došlo ke změně názvu společnosti na dnešní Vzdělávací společnost FLOTILA s.r.o.

2014 – 2019

Získání nových významných klientů v Brně a v Brně-venkov jako jsou: VMT Ecopack s.r.o., Mikrop Čebín a.s., LB Cemix s.r.o., BAUHAUS s.r.o., Kampos s.r.o. a jiní.

2009 – 2019

Školení projektů ESF přes ÚP u významných zákazníků jako jsou: TOS Kuřim, Ycnega spol. s.r.o., EVVA Praha s.r.o., GUARD-MUDROCH s.r.o., ČSAD Tišnov s.r.o., DUOMODA s.r.o., ALTA CZ a.s., JplusZ s.r.o., Sobriety s.r.o., Walter s.r.o., Smileland s.r.o., Wellness Kuřim s.r.o., Typservis s.r.o. - spolupráce v oblasti soft skills, IT dovedností a v oblasti jazykového vzdělávání.

2016 – 2019

Školení dvouletého grantového projektu ESF pro společnost JplusZ s.r.o.

2016 – dosud

Spolupráce se vzdělávací společností Educatoria institut s.r.o.

2019 – dosud

FLOTILA s.r.o. navázala partnerství a spolupráci s firmou SPOLEČNĚ o.p.s. pana Ing. Jakuba Cardy při získávání dotačních projektů z fondů EU.

2019

Majitel vzdělávací společnosti FLOTILA s.r.o. kupuje společnost Educatoria institut s.r.o. a tímto se FLOTILA stává významným dodavatelem jazykového vzdělávání, překladatelských a tlumočnických služeb, školení soft a hard skills a školení MS Office v Jihomoravském kraji i v kraji Vysočina.